Boka in en inspirerande fortbildning där kärnverksamheten sätts i fokus – elevens lärande och arbetet i klassrummet. Framgångsrika skolor har vissa gemensamma faktorer. Ett omfattande samarbete och ett stort utbyte av erfarenheter mellan de som arbetar på skolan, är en viktig del av en framgångsrik skola. Med utgångspunkt i aktuell forskning, och utifrån konkreta exempel, riktar sig innehållet på hur beprövad erfarenhet kan ta sig uttryck i klassrummet. Med fokus på:


 Boka in en fortbildning som garanterat kommer att uppskattas av lärarna på skolan 

- med föreläsningar, diskussioner, workshop och kollegialt utbyte i form av presentationer.

 * Punkterna har sin utgångspunkt i Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning.


Olof Procopé är legitimerad gymnasielärare och har flera års erfarenhet av fortbildnings- och utvecklingsarbete för lärare på grund- och gymnasieskolor. Han är också författare till en serie lärarhandledningar som ges ut av Liber.Referenser och sammanställningar från utvärderingar lämnas på förfrågan.